Internet

Funderar ni över er IT-säkerhet?

När det gäller IT-säkerhet så handlar det om att det ska vara skyddat på ett bra sätt. IT-säkerhet kan delas in i tre områden. Dessa är sekretess, så att inte information går vidare till obehöriga. Det är även integritet, att man ser till att det inte blir en förändring av den information man har eller att den kopieras eller förfalskas. Sedan är det tillgänglighet. Att man har ett skydd mot störningar. Om man har ett företag eller en verksamhet är det viktigt att man har en bra säkerhet när det gäller IT. Det finns de som har egna IT-avdelningar och säkerhetsansvariga. De bör se till att se över sitt säkerhetsarbete när det kommer till IT. Det finns en del att tänka på när det kommer till detta. Det finns ett företag som heter Kontract.

I deras blogg kan du läsa mer om vad it säkerhet innebär.

Hur säkert är ert IT?

Om det är så att ni jobbar med IT och använder er av det dagligen. Hur ser då er IT-säkerhet ut? Finns det något ni kan göra för att förändra? Om det är så att ni behöver hjälp mer er IT-styrning eller med att utveckla er verksamhet, då kan Kontract hjälpa er med det. De är nämligen Sveriges bästa IT-konsulter. De har en mängd olika tjänster de erbjuder till andra företag och verksamheter och organisationer.

Bland deras tjänster finns med IT-styrning, teknisk transformation, systemtransformation, projektledning, förvaltningsledning samt sourcing. Om ni vill veta mer om detta så kan ni läsa mer om det på deras hemsida.